Universalclimate.com

Hur man beräknar den molara koncentrationen av en lösning

En koncentration motsvarar en upplöst substans (solute) i en lösning. Den molara koncentration eller molariteten (M) rapporterar antalet mol av solute i en liter (L) av lösningen. Som ett exempel, kommer molarity av 160 g natrium perklorat (NaClO4) upplöst i 400 ml destillerat vatten att beräknas.

Instruktioner

• Hitta atomic vikten hos de element som komponerar den lösta sammansatt från periodiska element (se resurser). I exemplet med atomic vikter av natrium (Na), är klor (Cl) och syre (O) 23, 35,5 16 respektive.

• Lägg till atomic vikter av alla atomer i molekylen att beräkna dess molekylvikt.I det här exemplet är det molekylära samlas av NaClO4 23 + 35,5 + (4 x 16) = 122,5 g/mol.

• Dividera massan av löst sammansatta av dess molekylvikt att beräkna antalet mol. I exemplet är antalet mol av NaCO4 160 g/122,5 g/mol = 1,3 mullvadar.

• Dividera mängden lösning (i ml) med 1000 för att konvertera den till liter (L). I exemplet med kommer att 400 ml konvertera till 0.4 L.

• Dividera antalet mol av löst sammansatta med volymen för lösning att beräkna molara koncentrationen. I exempel molara koncentrationen är 1.3 födelsemärken / 0.4 L = 3,3 M.