Universalclimate.com

Hur man beräknar Drift vinkel

Hur man beräknar Drift vinkel

Navigering kräver en förståelse för grundläggande geometri. Du behöver veta om du vill gå i jämförelse till där är du för närvarande på väg så att du kan korrigera din rubrik. Avdrift vinkeln är skillnaden mellan det du är på och du vill gå i. Det är vanligen beräknade i flyg och båt när de luft eller vatten strömmarna dra fartyget utanför dess avsedda riktning.

Instruktioner

Hur man beräknar Drift vinkel

• Leta upp din nuvarande eller startande position på kartan.

• Rita en linje som representerar din avsedda riktning (en linje från din nuvarande position till din destination).

• Rita en linje som representerar din nuvarande riktning (en linje från din nuvarande position till en punkt du når om du fortsätter i nuvarande rubrik).

• Använda gradskivan för att mäta vinkeln skillnaden mellan de två raderna. Detta är den drift vinkeln.