Universalclimate.com

Hur man beräknar effekttäthet

Hur man beräknar effekttäthet

Ingenjörer beräkna driva täthet genom att betrakta makt närvarande per volymenhet eller ett utrymme. En gemensam tillämpning av begreppet strålningstäthet är i förökningen av radiovågor från en sändare. I det här fallet radiovågor i alla riktningar från sändaren och skapa den sfärisk formen, som en ballong, som de expanderar. Drivatätheten av en sändare är mängden ström---i watt (W)---som distribueras över hela ytan av sfären som radiosände vinkar---i kvadratmeter (m ^ 2)---ett givet avstånd från sändaren själv.

Instruktioner

• Skriva ekvationen för strålningstäthet, i detta fall som gäller för Drivatätheten av en radio signal i rymden ett givet avstånd från radiosändaren.

Driva täthet = effekt sändare / (4 x pi x avståndet från sändaren)

• SELSECT en specifik sträcka på som du vill beräkna drivatätheten. Anta exempelvis att du vill beräkna Drivatätheten av en radiosignal 2.000 meter (m) från 100 000 watt (W) sändaren om det genereras.

• Koppla in numrerar för ditt specifika problem i formeln för att beräkna drivatätheten.

Driva täthet = 100 000 W / (4 x 3,14 x 2, 000 ^ 2) = 0,002 W/m ^ 2

Drivatätheten av radiosände vinkar 2,000 meter från sändaren är 0.002 watt per kvadratmeter.

Tips & varningar

  • Beräkningen visas i exemplet ovan gäller alla instanser vari power skingrar i alla riktningar från en strömkälla, som i stötvågen från en explosion eller värmen och ljuset som lämnar solen.