Universalclimate.com

Hur man beräknar ett tryckfall i naturgas rörledningar

Tryckminskningen i naturgas rörledningar är relaterad till tätheten av gasen och vertikala avstånd skillnaden på två platser i röret. Densitet mäter kompakthet av atomerna som utgör ett ämne. Gravitationen drar ner gasen, orsakar tryck skillnader att öka avståndet mellan de två lägena i röret blir större. Trycket mäts i Pascal eller pounds per kvadrattum.

Instruktioner

• Mäta vertikala avståndet i centimeter, mellan de två punkterna som du vill få en tryckskillnad. Antar att det här exemplet är avståndet 35,0 cm.

• Konvertera avståndet till meter genom att dividera med 100, eftersom det finns 100 centimeter i en mätare. Nu har du en vertikal marginal av 0,35 m.

• Multiplicera den vertikala avstånd gånger tätheten av gas gånger acceleration beroende på tyngdkraften på jorden. Acceleration beroende på tyngdkraften, 9.81 mäter per understöder squared, är acceleration av fallande föremål på jorden. Att slutföra exempel leder till 0,35 m gånger 0,8 kg per meter kubik gånger 9.81 meter per andra kvadraten, eller 2,7 Pascal.

Tips & varningar

  • Denna process fungerar för någon vätska om det är en vätska eller en gas.
  • Konvertera ett tryck från Pascal till pounds per kvadrattum genom att dividera med 6,894.8.