Universalclimate.com

Hur man beräknar övertoner

När vi hör ljud, våra öron upptäcka vibrationer. Ljudvågorna orsaka liten oscillerande förändringar i lufttrycket, vilket sedan gör våra trumhinnor vibrera. "Frekvens" av ljud hänvisar till hur snabbt eller långsamt vibrationerna är; en högre frekvens motsvarar våra öron höra en högre tonhöjd. Då finns det övertoner. En harmonisk av en ljudvåg är något heltal multipel av grundläggande frekvensen av vågen.

Instruktioner

• Fastställa den grundläggande frekvensen. Detta är oftast den lägsta hörbara frekvensen. I detta fall, låt oss kalla det "f".

• Multiplicera denna frekvens av heltal multiplar, start från 2 upp till 15, och spela in varje värde.

• Den första harmoniskt är din grundläggande frekvens, f. Den andra harmoniskt är 2f är den tredje harmoniskt 3f, och så vidare.

Tips & varningar

  • Använda övertoner kalkylatorn, beläget i resurser, för att kontrollera dina resultat.
  • Övertoner mäts i Hertz. Se till att du inkluderar förkortningen, Hz, när listas övertoner.