Universalclimate.com

Hur man beräknar timmar i Access 2007

Fylla i tidrapporter eller beräkna timmar kan vara ganska svårt om du arbetar strikt från toppen av huvudet. För att rädda dig huvudvärk, kan du använda ett program som Microsoft Access som kan lagra och beräkna timmar arbetade och göra det mycket lättare att kontrollera att din lön är rätt samt förse dig med ett rekord på arbetstimmar varje månad.

Instruktioner

• Öppna Microsoft Access.

• Öppna en ny databas. Du kan uppmanas att ange ett namn för databasen. Använda datum i kalkylbladet kommer att täcka är en effektiv titel eftersom det gör sökning via databaser mycket lättare.

• Ange timmar arbetade. Det kan vara bra att lista dagarna i veckan eller datum ner första kolumnen till vänster, med arbetstimmar innan lunch bredvid varje dag, och timmar arbetade efter lunch efter detta. Totala arbetstimmar i den sista kolumnen.

Dag arbetade innan Lunch efter Lunch totalt

Måndag ___5__611

Tisdag ___4__59

• Markera kolumnen "Totalt".

• Klicka på knappen "Autosumma" i verktygsfältet. Detta ser ut som en bakåt "3".