Universalclimate.com

Hur man beräknar våglängd från frekvens

Våglängder är definierar som hastigheten på den vågen dividerat med frekvensen av vågen. Vanligen uppmätta våglängder i fysik inkluderar ljud och ljus. Beräkna våglängden för ljud eller ljus, sedan, kräver att du känner ljus eller ljud hastighet och frekvensen av den särskilda instansen av ljud eller ljus du försöker mäta.

Instruktioner

• Skriv följande formel på en bit papper: lambda = c/frekvens, där c = ljus eller ljud, beroende på vilket som du mäter hastighet.

• Märk dina variabler enligt formeln. Variabeln "c" kommer att motsvara antingen 299.792.458 meter per sekund (ljusets hastighet) eller 340.29 mäter per understöder (ljudets hastighet). Frekvens är samma som frekvensen av din särskild mätning och bör märkas i Hertz. Din okända variabeln, våglängd, är lambda.

• Ange antingen 299,792,458 för att beräkna våglängden av ljuset eller 340.29 för att beräkna våglängden för ett ljud i din miniräknare.

• Tryck på dela-knappen och ange det värde du skrev ner frekvensen i din miniräknare. Tryck på knappen lika med att få resultatet av denna beräkning, som bör vara lika med våglängd av ljus eller ljud våg.

• Anteckna resultatet av denna beräkning på din papper och dubbelkolla din matte genom att köra genom ekvationen en gång på din räknare.

Tips & varningar

  • Utför beräkningen för hand innan du kör det genom en miniräknare kan hjälp du hålla dig skarp, och är ett bra sätt att säkerställa att mänskliga fel i Kalkylatorn drift inte levererar du med falska resultat.
  • Du kan också använda en betrodd online våglängd kalkylatorn för att dubbelkolla dina beräkningar.