Universalclimate.com

Hur man beräknar välter ögonblick

Tippmoment av ett objekt är tidpunkten för energi kan rubba objektet. det vill säga den punkt där det har utsatts för tillräckligt störning som det upphör att vara stabil, den välter, capsizes, kollapsar, stjälper eller annars medför en oönskad förändring i dess omständigheter, som eventuellt leder till skador och som verkligen leder till besvär.

Instruktioner

• Väga testartikeln och provningsfixturen som den är monterad. Vikten kan föras in i antingen konventionell eller metriska mått.

• Bestämma tyngdpunkten av testartikeln. Mät avståndet från botten av artikeln att tyngdpunkten med måttbandet.

• Beräkna den kvadratiska medelvärde accelerationen av testartikeln.

• Multiplicera Grms med höjden av tyngdpunkten. Multiplicera resultatet med vikten av testartikeln och provningsfixturen som den är monterad. Resultatet är tippmoment (G x CG x 1W = OM)

Tips & varningar

  • En kalkylator som kan acceptera raw-data för att beräkna root-mean-square är att föredra för detta arbete och förenklar beräkningarna oerhört.