Universalclimate.com

Hur man beräknar värme skingras av resistorer

Någon elektrisk krets genererar värme. Denna värme är resultatet av ström som passerar genom ett motstånd, och detta fenomen finns i brödrostar, lampor och högspännings-kraftledningar.

Motstånd är elektriska komponenter som är avsedda att ge ett fast belopp på motstånd (mäts i ohm) och är vanligt förekommande i de flesta elektriska kretsar. Om ström och spänning på ett motstånd är känd, kan du beräkna värmeförluster genom en resistor.

Instruktioner

• Bestämma värdet på motståndet. Om motståndet är märkt med färgade band, kan du beräkna värdet (för att utföra beräkningen, klicka på länken i avsnittet resurser).

Om inga färgkoder är närvarande, den kretsen dokumentationen, eller ta bort motståndet från kretsen och mäta det med motstånd funktionen av din multimeter.

• Mäta den nuvarande spänningen över resistorn. Använd funktionen spänning av din multimeter, och placera en bly på varje sida av motståndet.

• Beräkna värmeförluster över resistorn. Multiplicera spänningen över resistorn med sig (fyrkant), och sedan dividera med resistor värdet.

Tips & varningar

  • Denna formel är endast likström (DC) för system. Mätning av effekt i en växelström (AC) system utförs bäst med en wattmeter.