Universalclimate.com

Hur man beräknar Volt & ampere

Spänning (mätt i volt) är skillnaden i elektrisk potential som är en drivande kraft av den elektriska strömmen, som ges i ampere. Joules lag definierar elkraft som produkten av spänningen och strömmen, och är den hastighet med vilken energi överförs i en elektrisk krets, som mäts i watt. Om makt och elektriskt motstånd (i ohm) i kretsen ges, är det möjligt att beräkna självständigt både spänningen och strömmen.

Instruktioner

• Multiplicera den elektriska strömmen genom motståndet och sedan ta kvadratroten av produkten att beräkna spänningen. Till exempel om den elektriska kraften är 200 watt och motståndet är 24 ohm, då spänning = sqrt (200 x 24) = 69.28 volt. Observera att "sqrt" betecknar kvadratroten matematisk operation.

• Dela upp den elektriska strömmen genom motståndet och sedan ta kvadratroten av kvoten att beräkna aktuellt. Till exempel, om den elektriska kraften är 90 watt och motståndet är 10 ohm, då strömmen = sqrt (90 / 10) = 3 ampere.

• Multiplicera aktuellt av det elektriska motståndet att beräkna spänningen. Till exempel om nuvarande är 2,5 ampere och motståndet är 15 ohm, då spänningen = 2,5 ampere x 15 ohm = 37,5 volt.

• Dela spänningen av det elektriska motståndet att beräkna den elektriska strömmen. Till exempel, om spänningen är 45 volt och motståndet är 30 ohm, då nuvarande = 45 volt / 30 ohm = 1,5 ampere.