Universalclimate.com

Hur man bildar fossila bränslen på konstgjord väg

Hur man bildar fossila bränslen på konstgjord väg

Energi är en ständigt närvarande problem i den moderna världen. Som nationerna expandera och gränser minskar, kräver jorden och dess medborgare mer och mer energi att fortsätta den obevekliga framstegstakten framåt. För mer än ett århundrade nu har mänskligheten har förlitat sig på fossila bränslen för att driva fordon, hem och praktiskt taget varje aspekt av livet. Som leveranser av fossila bränslen sinar, att hitta alternativa energikällor, såsom syntetiska bränsle, dock av största vikt.

Instruktioner

• Skörda syntesgas från kol med hjälp av en ånga metan reformator. Svarande orent kol med kol i en hög-temperatur/tryck miljö producerar vätgas och kolmonoxid (syntesgas).

• Tillämpa den Fischer-Tropsch processen i en flytande bränsle syntes reaktor att syntetisera metanol från syntesgas. F-T processen, pionjärer av tyskarna under andra världskriget, är en uppsättning av kemiska reaktioner i vilka kolväten--bränsle prekursorer--härrör från väte och kolmonoxid gas.

• Torka ut metanol för att ge dimetyleter med hjälp av en sur katalysator och petroleum coke.

Hur man bildar fossila bränslen på konstgjord väg

Syntetiska bränsle från metanol kan vara en lösning på energiproblemen.

Torka ut dimetyleter genom att lägga till VENÖSA-5, zeolit katalysator, för att ge bensin.