Universalclimate.com

Hur man drar en korsning

Hur man drar en korsning

När du ritar en stadsbild eller neighborhood, kan du komma till en punkt där du måste dra en korsning. Lär dig de grundläggande stegen för hur man drar en korsning innan du använder dem på en ritning som du redan har börjat. När du vet hur vinklarna ska vara att ge en head-on utsikt över korsningen, kommer du att kunna blanda upp för att skapa du egna värld.

Instruktioner

• Rita ett stort torg med en lodrät linje skär torget i hälften.

• Rita en diagonal linje på någon sida av den vertikala linjen. Starta raderna en fjärdedel av vägen från toppen av den vertikala linjen och avsluta dem en fjärdedel av vägen bort från den nedre hörnen.

• Rita två horisontella linjer parallella med varandra. Den första raden bör vara en fjärdedel av vägen under den översta raden av torget, och den andra raden bör vara en fjärdedel av vägen under först.

• Radera den vertikala linjen så det blir streck som får liten som den nära den översta raden av torget. Radera delar av horisontella linjer och diagonala linjer som överlappar mellan två. Rita en streckad linje i mitten av de två horisontella linjerna.

• Upprätta vertikala linjer från strax innanför hörnen av de diagonala och vågräta linjerna. På toppen av den övre vänstern och nedre högra dra en liten hexagon. Rita en liten, tunn lodrät rektangel på toppen av de andra två raderna.

• Lägga till trottoarer, träd, buskar och bilar i korsningen som du tycker passar.