Universalclimate.com

Hur man drar vatten med endast blyertspenna

Hur man drar vatten med endast blyertspenna

Rita vatten med endast en penna kan vara svåra att fånga, därför är det bra att titta för upprepning av mönster. När upptäckte, upprepa mönster för att skapa vatten med en blyertspenna med antingen lodräta eller vågräta linjer. Vertikala raderna för fallande vatten och när de nådde botten av en pool eller pöl blir de horisontella. Horisontella linjer föreslår planhet, utom när de är tillsammans som en form, och sedan föreslår de rörelse.

Instruktioner

• Använda vertikala linjer som representerar fallande vatten såsom vattenfall, regn eller dusch. Till exempel rita en linje som representerar toppen av ett vattenfall i lodrät linje för fallande vatten. För regn, har vertikala linjer kommer från himlen; rita lodräta linjer kommer från en dusch huvudet för en dusch.

• Skapa horisontella linjer som representerar vatten som ett glas vatten, dammar eller pölar. Till exempel rita en linje över ett glas att representera vatten. Vattenpölar och dammar Rita en oval oregelbunden form och lägga till vågräta linjer i formen.

• Göra horisontella vågiga linjer att skapa grov, hackig hav.