Universalclimate.com

Hur man faktor som en summa eller skillnad

Factoring är en förenkling metod för polynom där uttrycket är uppdelade i dess multiplar. Metoden för factoring varierar beroende på polynom. Största gemensamma faktorn, eller delade multipel av villkoren, kan dras ut som en multipel. Uttryck med fyra villkor kan grupperas i två parentetiska uppsättningar av multiplar hittade genom försök och misstag. Summor eller skillnaden av kuber och differensen mellan kvadraterna arbeta under sina egna factoring regler som kan underlätta processen.

Instruktioner

• Faktor ett belopp av kuber med hjälp av formeln, en ^ 3 + b ^ 3 = (en + b) (en ^ 2 - ab + b ^ 2). Öva med uttrycket, 64a ^ 3 + 8. Observera att detta också är lika med (4a) ^ 3 + (2) ^ 3. Skriva ut formeln med det nya "a" och "b" värden: (4a + 2) (4a ^ 2 - (4a)(2) + 2 ^ 2). Förenkla för den slutliga factoring: (4a + 2) (16a ^ 2 - 8a + 4).

• Faktorn skillnaden av kuber med formeln, en ^ 3 - b ^ 3 = (a - b) (en ^ 2 + ab + b ^ 2). Öva på att använda uttrycket 27a - 125. Skriva om uttrycket som, (3a) ^ 3 - (5) ^ 3. Fyll i formeln med hjälp av de nya värdena: (3a - 5) ((3a) ^ 2 + (3a)(5) + 5 ^ 2). Förenkla för den slutliga factoring: (3a - 5) (9a ^ 2 + 15a + 25).

• Faktorn differensen mellan kvadraterna med hjälp av formeln, en ^ 2 - b ^ 2 = (a - b)(a + b). Öva på att använda uttrycket, 8 x ^ 6 - y ^ 4. Skriva om ekvationen som (2 x ^ 3) ^ 2 - (y ^ 2) ^ 2. Skriva om formeln med hjälp av de nya värdena: (2 x ^ 3 - y ^ 2) (2 x ^ 3 + y ^ 2).

Tips & varningar

  • Det finns ingen formel för summan av kvadraterna eftersom dessa uttryck är alltid prime, vilket betyder att de inte kan vägas.