Universalclimate.com

Hur man fil ett Property förlikningsavtalet i Louisiana

När ett gift par i Louisiana väljer att avsluta äktenskapet, kan de ha en mängd frågor att lösa, inklusive fördelningen av någon äktenskaplig egendom. Om parterna når en vänskaplig överenskommelse om giftorättsgods, måste de minska överenskommelsen om att skriva och fil avtalet med den domstol där skilsmässan är anhängigt. Förlikningsavtalet sedan blir en del av det slutliga dekretet av skilsmässa.

Instruktioner

• Bekräfta att avtalet har undertecknats, paraferades och dateras av både du och din make på alla lämpliga platser. Om avtalet är mer än en sida, kommer du sannolikt att behöva inledande alla sidor och sedan underteckna och datera den sista sidan. Avtalet kommer inte att godtas av domstolen utan alla underskrifterna.

• Gör minst tre exemplar av avtalet. Du fil original med domstolen och har court clerk stämpelfilen två kopior.

• Leverera det avtalet och kopior till den domstol där skilsmässan är anhängigt i person eller per post. Om du leverera dem personligen, ta dem till domstolens kansli och be henne att fil original och fil-stämpel i två exemplar. Om du skicka dem, en not be expediten att lämna original, mail tillbaka de två fil-stämplade kopiorna i ett kuvert som du tillhandahåller.

• Ge din make med en fil-stämplade kopia av avtalet när det har ingivits till domstolen och hålla den andra fil-stämplade kopian för din bokföring.