Universalclimate.com

Hur man förstå familjens dynamik

Hur man förstå familjens dynamik

Family dynamics är de beteendemönster som utvecklas mellan varje familjemedlem. Till exempel vissa familjer är konkurrenskraftiga och andra vårdande. Dessa family dynamics är olika för varje familj, men det finns allmänna trender som kan hjälpa dig att bättre förstå dina egna familjeförhållanden. Om du är en terapeut, pedagog, medlem präster eller någon annan som arbetar nära med individer och deras känslomässiga liv, är förståelse family dynamics en särskilt användbar färdighet.

Instruktioner

• Undersöka den övergripande strukturen av familjeenheten. "Kärnfamiljen" avser en traditionell struktur med en make och far, hustru och mor och deras biologiska barn. Idag sällskap kärn familjer av många andra familjestrukturer, var och en med både positiva och negativa egenskaper. Typer av familjer har föräldrar med adopterade barn, fosterfamiljer, familjer med styvföräldrar, enda fäder eller mödrar, samkönade föräldrar, ogifta föräldrar eller barn upp av far-och morföräldrar och andra släktingar. Medan ingen familj struktur är garanterat lyckade eller misslyckade, hjälper att veta den övergripande strukturen belysa specifika utmaningar eller fördelar.

• Beskriva personligheten hos varje familjemedlem. Även om familjen dynamics refererar till de grupp beteendemönster, hjälpa erkänna och respektera varje person som en enskild kommer dig att förstå hur familjen fungerar som helhet. Använda beskrivande adjektiv för att konceptualisera varje enskild familjemedlem, inklusive föräldrar eller en ensamstående förälder, barn och andra släktingar som bor i hushållet. Tycker om personlighetsdrag, jobb, hobbies och intressen. Överväga att familjemedlemmar som bor långt borta, till exempel barn som har flyttat för skolan.

Titta på relationer mellan individer och även på hela gruppen.

Bedöma hur olika familjemedlemmar arbetar tillsammans. Titta på family dynamics under specifika händelser, till exempel vid matbordet, och också kollektivt över tiden. Var uppmärksam på om familjen är humoristisk och lekfull eller allvarligare. En sund och funktionell familj kommer att hantera stress på ett lugnt och moget sätt, Visa respekt och tillgivenhet för varandra och ha rimliga familjens regler och förväntningar. Alla familjer ansikte förändringar och funktionella familjer tillgodose dessa ändringar i ett flexibelt och omtänksamt sätt.

• Identifiera områden av stor stress eller potentiella familjeproblem. Varje familj kommer att möta påfrestningar, både små vardagliga problem och större pågående frågor. Några eventuella problem inkluderar skilsmässa, alkoholism, depression, förlorade arbetstillfällen eller stora rörelser. Nya invandrare kan möta problem justera. Dysfunktionella familjer uppstår när dessa problem ignoreras eller illa hanterade. Ofta barn tar på specifika roller att ta itu med familjen betonar. Vissa barn kan prova att vara "perfekt" för att få godkännande från alltför krävande föräldrar, medan andra barn bli tysta, tillbakadragna och osäkra.

• Belysa områden där familjen kan förbättra beteendemönster. Öppen kommunikation mellan alla familjemedlemmar är ett särskilt viktigt mål. Föräldrarna måste respektera barn uttrycka känslor ärligt och öppet och modellering mogna beteende. Familjer ska skapa vardagliga rutiner och traditioner för speciella tillfällen, att stärka familjebanden. Bli involverad med större gemenskapen hjälper familjen känslan mer stöd. Föräldrar och barn ska behandla varandra kärleksfullt och respektfullt.