Universalclimate.com

Hur man gör alger till Biodiesel

Hur man gör alger till Biodiesel

Alger är en attraktiv energikälla eftersom det är effektivt och lätt att odla---vatten, koldioxid, solljus, kanske några andra näringsämnen---långt mindre krångel än majs-etanol, än mindre typiska fossila bränslen extraktion. För att uppnå målet med alger biodiesel, måste rätt typ (arter) av alger vara markerat och korrekt växt. Under hela tillväxt och alger utvinning är att bli av med föroreningar avgörande. På att bli biodiesel alger olja kräver ytterligare kemiska/processteknik. Katalysatorer kan avsevärt minska process kostnader. Detta gör katalytisk ämnen i alger olja till biodiesel processer ett ämne för forskning i sig själv.

Instruktioner

• Plocka rätt alger typ. Överväga reproduktion klassar, enkel att skapa god tillväxt villkorar och andel av alger biomassa som kan skördas.

• Odla organismen i optimala förhållanden. Algen växten har inte att ta på en vattenyta, som på naturliga sjöar och dammar. Smart design kan utnyttja den yttre omgivningen. Till exempel skulle att placera en anläggning för algtillväxt och gör det möjligt att "andas" från en närliggande fossila bränslen växt använda koldioxid för att stimulera tillväxt samtidigt som suger upp föroreningar och växthusgaser från luften.

• Filtrera bort oönskade orenheter. Oundvikligen kommer det finnas orenheter i processen. Bearbeta design och biokemisk engineering fokuserar på effektivitet och återvinning. Beroende på arten och mängden orenheter i biodiesel syntes, kan sådana föroreningar återvinnas eller användas för andra ändamål. Exempelvis Oligae.com Detaljer steg där vissa avfall avleds för djurfoder om så är lämpligt.

• Utvinna olja som skall förädlas till diesel. Till synes kan små skillnader i kemi på en alger olja resultera i betydande huvudvärk. Alger olja kan vara särskilt trögflytande, reagera på tryck och temperatur förändring på oväntade sätt eller har andra egenskaper som gör det mer utmanande (och dyrt) att hantera. Specialutrustning användning lägger till tekniska och finansiella risker.

• Plocka katalysatorn med omsorg. För att "ta tag," alger biodiesel konvertering har vara inte bara möjligt, men ekonomiskt konkurrenskraftiga (billig nog att betala för sig). Katalysatorer snabbar upp reaktioner under hela processen. Rätt katalysatorn kan göra stor skillnad. Som ScienceDaily påpekar, minska kostnaderna så mycket som 40 procent med rätt katalysator användning. Här är frågan nationalekonomi som mycket som vetenskap---katalysatorn själv inte bör vara oöverkomligt dyr---om det är, den överdrivna ekonomiska risken som nämns i föregående avsnitt är stött på en gång.