Universalclimate.com

Hur man gör en personlig tidslinje för ett barn

En personlig tidslinje är ett bra sätt att hjälpa ett barn att reflektera över hur mycket hon vuxit och fulländat. "Självkänsla är insamling av övertygelse eller känslor vi har om oss själva," enligt KidsHealth.org. Ser hennes prestationer dokumenterade i ord och bild genom en personlig tidslinjen kommer att ge henne en känsla av prestation och kommer att öka sin självkänsla.

Instruktioner

• Lista viktiga milstolpar i barnets liv. Först bör vara när barnet föddes. Andra milstolpar kan omfatta lärande till promenad, lära sig läsa eller ett tillägg till familjen. Inkludera familjeaktiviteter som favorit semester.

• Hitta fotografier för så många av milstolparna som möjligt. Inklusive ett fotografi på varje milstolpe ger barnet en visuell känsla av tillväxt.

• Rita en linje horisontellt genom mitten av affisch styrelsen. Använda hash märken för att ange viss år längs linjen. Den första strecket, i början av linjen, kommer att ange när barnet föddes. Beroende på barnets ålder, space hash märken jämnt över linjen som representerar varje år av barnets liv. En linjal hjälper för att göra dessa linjer rakt och din hash märken fördelade jämnt.

• Hitta rätt position för varje milstolpe längs tidslinjen. Ge en kort beskrivning av händelsen, inklusive datum och barnets ålder vid tidpunkten för händelsen.

• Lim fotografier nära lämpliga milstolpe beskrivningen att ge tydlig visuell representation av barnets tillväxt.