Universalclimate.com

Hur man gör ett hushåll regel diagram för barn

Ett strategiskt placerade regel diagram kan ge sammanhållning till ditt hushåll och det kan spara energi i att ständigt påminna barnen om hur man beter sig. Diagrammet kan också hjälpa ge barnen en förståelse för vad som förväntas av dem innan de bryter en regel. Vissa föräldrar även lista på sjökortet konsekvenserna av att bryta mot reglerna, ytterligare avleda barnen från att komma ur.

Instruktioner

• Nummer varje regel på ett tomt papper eller på en dator ordbehandlare. Skriv en regel för motsvarande nummer.

• Klipp ut en bit av dekorativa kartong papper som är tre inches bredare och tre inches längre än lista papper. Har ditt barn rita en bild på den.

• Har barnen dekorera regel diagrammet med klistermärken och små teckningar. Skär en skåra ungefär fyra inches från varje hörn av kartong papper.

• Infoga regel diagram hörnen i snitten som klipptes på kartong papper. Placera i regel diagrammet på kylskåp och sedan säkra den med magneter.

• Säkert bilder på barnen på regel diagrammet med magneter så barnen kommer ihåg att diagrammet är utformad för dem.