Universalclimate.com

Hur man gör guld med Triumph märken i "WOW"

Emblem Triumph infördes i plåster 3.2 på "World of Warcraft: Wrath av Lich King." De hoppar från chefer i 10 - och 25-spelare versioner av Trial av Crusader raid. Normalt dessa emblem används till köp episka rustning från en leverantör, men det finns ett par punkter som kan köpas av emblem och säljs i vinstsyfte.

Instruktioner

• Köpa Crusader klot från Emblem Triumph leverantören i Dalaran. Sälj dessa på auktionshuset. Crusader klot används för farkoster epic-kvalitet rustning.

• Konvertera dina emblem Triumph, emblem av erövring och emblem av tapperhet till emblem av hjältemod. Emblem kan omräknas till leverantören av den nästa lägsta nivån av emblem. Alla Emblem leverantörer finns i Dalaran; Silver enklaven hus alliansen leverantörer, och Sunreaver's Sanctuary hus Horde leverantörer.

• Köpa raw ädelstenar från Jewelcrafting leverantören i Dalaran med emblem Heroism och sälja dem till auktionshuset.

Tips & varningar

  • Emblem kan omvandlas till deras lägre nivå i förhållandet 1: 1.