Universalclimate.com

Hur man hittar Celsius

Hur man hittar Celsius

Celsius temperaturskala uppfanns av Anders Celsius (1701-1744), en svensk astronom. Det kallas också Celsius skala, eftersom varje grad är lika med 1/100 av skillnaden mellan fryspunkten (0 grader) och Vattnets kokpunkt (100 grader Celsius). I Fahrenheit-systemet, uppfanns av Daniel Gabriel Fahrenheit (1686-1736), vatten fryser vid 32 grader och kokar vid 212 grader. Omvandla Fahrenheit temperaturer till Celsius tar endast en enkel beräkning.

Instruktioner

• Mät temperaturen i grader Fahrenheit.

• Subtrahera 32 från Fahrenheit temperatur.

• Multiplicera resultatet med 5.

• Dividera med 9 hitta Celsius temperatur.

Tips & varningar

  • Du kan omvandla Fahrenheit till Celsius lätt i huvudet genom att subtrahera 30 från Fahrenheit temperatur och halvera den. Detta kommer att ge en noggrann uppskattning, även om inte en exakt konvertering.
  • Ett annat sätt att approximera Celsius temperaturer är att veta vad olika temperaturer känns. 10 grader är kallt (ca 50 grader Fahrenheit), 20 grader är rumstemperatur (ca 70 grader Fahrenheit) och 30 är varm (ca 90 grader Fahrenheit).