Universalclimate.com

Hur man hittar en Diagonal längd

Diagonalerna i en kvadrat eller en rektangel kan hjälpa dig att hitta området av en rektangel eller en kvadrat och ge dig avståndet mellan två hörnen på en rektangel eller kvadrat. Dock ska du beräkna den faktiska längden på diagonalen innan du kan använda den. Eftersom alla hörn av rektanglar och fyrkanter rät vinkel, kan du använda Pythagoras sats för att hitta diagonalen.

Instruktioner

• Mäta de två angränsande sidorna (längd och bredd) av den rektangel eller kvadrat, "a" och "b" respektive. Anta till exempel längden på en är 7 och bredd b är 4.

• Rita diagonalen i rektangeln från hörn till hörn motsats det. Ge diagonalen variabelnamnet "c."

• Sätt in variabler i Pythagoras sats, som är "en ^ 2 + b ^ 2 = c ^ 2." Med 7 och 4, 49 plus 16 lika med 65.

• Beräkna kvadratroten av resultatet att bestämma c. I det här exemplet är kvadratroten av 65 ungefärligt 8,06.