Universalclimate.com

Hur man hittar summor av polynom i ekvationer

Hur man hittar summor av polynom i ekvationer

Polynom är en av de mest grundläggande typerna av funktioner och villkor i matematik, så det är bra att veta hur man manipulera dem. Enligt Texas A & M University är ett polynom en begränsad summa av termer där exponenterna för variablerna är icke-negativa heltal." Lägga till polynom när de är beräkningen är en komplex beräkning, men lite manipulation kommer att avslöja summan. Måste du multiplicera räknas villkor ut att få en summa av monom, grupp av villkor och lägga till koefficienter för att hitta summan av polynom i ekvationer.

Instruktioner

• Multiplicera ut var och en av faktorerna för varje polynomial. Multiplicera par faktorer tillsammans tills du får en enda summan av monom. Exempel (x + 4) *(x-3) + (2 x - 4) = x ^ 2 + 4 x - 3 x - 12 + 2 x - 4.

• Grupp termer av gemensamma exponenter. Ta alla konstanter och flytta dem bredvid varandra och gruppera de linjära monom och på samma sätt. Gör detta för kvadratiska kubik och högre villkor också. För exempel, denna operation ger: x ^ 2 + (4 x - 3 x + 2 x) + (-12-4).

• Lägg till alla koefficienterna för likadana villkor, Lägg alla konstanta termer och alla linjära termer. Göra det samme för den kvadratiska och högre ordningen benämner också. Detta ger summan av polynom. Till exempel, är summan av polynom i ekvationen x ^ 2 + 3 x - 16.