Universalclimate.com

Hur man kan förbättra rytm räknar med klarinett

Hur man kan förbättra rytm räknar med klarinett

Rytm räknar med klarinett är ungefär som räknar med något annat instrument. Undantaget är att klarinetten måste använda en speciell typ av tonguing teknik för att artikulera varje not. Utan korrekt teknik hörs rytmer inte klart och tydligt. Lära sig spela svårt rytmer på klarinett kräver en hög grad av skicklighet och koncentration. Med praktiken kommer att följa ett strikt schema av eldprov och rytmisk analys kommer att förbättra din förmåga att räkna effektivt.

Instruktioner

• Lära sig det korrekta sättet att räkna rytmer. Varje huvudsakligt beat använder en full rad, åttonde-note Offbeatsen använda stavelsen "och" och 16-Obs Offbeatsen använda stavelserna "e" för den andra 16 och "a" för den fjärde 16. En serie av fyra 16 anteckningar skulle räknar som "1 e och a." För att spela bara två åttondelar, du skulle räknas som "1 och."

• Utveckla en ordentlig tonguing teknik på klarinett. Spetsen på tungan ska lätt vidröra rörbladet med ljudet "dee." När rytmer ökar i hastighet, föra tungan närmare till vass att minimera reseavståndet.

• Klappa varje rytm från rytm boken utan att använda klarinett. Ställ in metronomen hastighet rekommenderas i texten.

• Spela varje rytm från klarinett boken på en enda ton. Undvika går vidare till nästa övningarna tills du behärskar den ström en.

• Förbättra din förmåga att spela rytmer ytterligare genom att spela större och mollskalor använder varje rytm. Detta är ett ovanligt sätt att spela skalor och kräver att du noga tänka över rytmen.

• Öva dagligen och spela komplexa klarinett etudes för att utveckla din förmåga att räkna rytmer. Etudes innehåller komplexa rytmer som hjälper dig lära sig att räkna effektivt.