Universalclimate.com

Hur man kan övervinna en missbrukande mor/dotter-förhållandet

Effekterna av ett missbruk mor-dotter relation ofta fortsätter in i vuxenlivet, vilket ibland leder till depression, ångest, självskadebeteende, drogmissbruk och svårigheter utgör hälsosamma relationer. Att övervinna effekterna av ett missbruk mor-dotter relation kan ta år av terapi och hjälp från vänner och familjemedlemmar.

Instruktioner

• Söka hjälp av en terapeut. Eftersom mor-dotter missbruk kan skapa varaktigt trauma, är det ofta nödvändigt att arbeta med en kurator eller en psykiater för att gå vidare från missbruk. En terapeut som är skicklig i dynamiken i mor-dotter missbruk kan hjälpa dig att förstå din mammas beteende och påskynda läkningsprocessen.

• Läs om dynamiken i missbruk. Böcker, webbplatser och stöd grupper kan hjälpa dig att lära dig om några av anledningarna till att mödrar missbrukar deras döttrar och hjälper dig att förstå varför komplexa, konfliktfyllda känslor kan uppstå.

• Prata med vänner och familj om missbruk. Även om det är svårt att dela din upplevelse med andra, särskilt de personer som kanske vet din mamma, är det viktigt att ha ett stödsystem för människor som förstår de problem som du försöker att övervinna.

• Konfrontera din mamma om missbruk. Om du känner dig bekväm med att prata till din mamma, prata med henne om missbruk och låta henne veta att den effekt den har haft på ditt liv. Om du inte vill konfrontera henne personligen, överväga att skriva ett brev.