Universalclimate.com

Hur man kan stödja språkutveckling under de första två åren

Hur man kan stödja språkutveckling under de första två åren

Om språkutveckling i de första två åren av ett barns liv är lätt att utföra med konsekvent verbal kommunikation. Oberoende av familj eller vård dynamiska är det viktigt att engagera barnet i verbal kommunikation. Hur mycket en förälder talar till hans barn påverkar hur verbala barnet blir som ett litet barn. Enligt logoped Caroline Bowen, som är internationell medlem av American tal-språk-Hearing Association, bör du läsa till bebisen och lyssna på vad hon säger till dig. Svara på barnets försök till kommunikation.

Instruktioner

• Samarbeta med ditt barn och interagera verbalt med henne.

• Prata med ditt barn om vad du gör.

• Påverka muntligt under speltid.

• Läs högt för ditt barn.