Universalclimate.com

Hur man lägger en Bit i en hästs mun

Du har beslutat att starta ridning. Nu måste du lägga lite i hästens mun. Tro det eller ej, är det en enklare uppgift än du kanske tror. Följande steg förklarar hur man lägger lite i hästens mun.

Instruktioner

• Se till att din häst är säkrad genom cross-band.

• Lossa grimman, och refasten det om Hästens hals så att grimman är fäst runt Hästens hals utan Hästens mule kommer genom cavasan eller noseband.

• Håll ditt betsel kinderna med din högra hand, vilket gör att pannband är vänd framåt, så att det ska vara vänd bort från hästen.

• Placera tömmarna över Hästens huvud. Detta garanterar att bör din häst lyckas frigöra sig från de cross-band, du fortfarande har något att hålla, hålla hästen från att fly.

• Lyft betsel så att biten är placerad under hästens mun.

• Sätt tummen inuti baksidan av hästens mun och tryck ner på baren i munnen. Baren ligger på baksidan av hästens mun bakom sist av hästens tänder. Trycket av tummen på baren kommer att orsaka hästen till sin mun.

• Lyft betsel högre och styra lite i munnen med vänster hand. Vara försiktig med att hålla vänster hand i munnen eller det kommer att bli biten när hästen stängs hans tänder.

• Sätt in Hästens öron i kronan, fästa halsen spärren (gör inte detta för hårt-du bör kunna sätta in 2 fingrar), och du är klar att sätta lite i hästens mun.