Universalclimate.com

Hur man lär barn att läsa musik

Hur man lär barn att läsa musik

Skrivit musik är ett sätt att musiker kommunicera musikaliska idéer. Grundläggande musiknotation består av anteckningar på en musikalisk personal som talar musiker som Obs att spela och hur länge hålla tonen. Nyckeln till att lära barn att läsa musik är att börja tidigt. Ju tidigare de börjar, desto mer naturliga blir det för dem att läsa musik.

Instruktioner

• Lära musik personalen använda enkla fraser. Musik personalen består av fem horisontella linjer och fyra områdena. För barn, bo med enkel personalen och bortse från anteckningar går över eller under personal. Lär både diskant och bas clefs.

Linjerna för klaven är E-G-B-D-F. Utrymmena är F-A-C-E. Använda uttrycket "Varje bra pojke gör Fine" för att hjälpa barn att komma ihåg Obs namnen för klav linjer. Utrymmena bokstavera ordet "ansikte." Linjer för basklav är G-B-D-F-A och utrymmena är A-C-E-G. En fras för basklav rader kan vara "Grizzlybjörnar inte flyga flygplan", och du kan använda frasen "Alla bilar äta Gas" för utrymmen. Använda dessa fraser kan hjälpa barn minns noter musik personal.

• Lär begreppet musik timing genom att Visa barnen hur man räknar anteckningar. Först förklara att ett mått på musik alltid innehåller ett visst antal beats, så Visa ditt barn hur dessa siffror härrör från notvärden. Hela är värt fyra takterna, en halv anteckning är värt två beats, en fjärdedel anmärkning är värt ett beat, och en åttonde Observera är värt halv ett beat. Visar de tidsvärdena av dessa sedlar genom att inrätta en "fyra count" som upprepas, så här: "en och två och tre och fyra och." Spelar en anteckning på en gitarr eller piano på räkningen av "en" och håll den för hela räkningen av "fyra" för att förstå värdet av en hela anteckning. Spela två halv anteckningar nästa, start på en räkna och hålla den första halv-tonen för "en och två och" och den andra halvan anmärkningen för "tre och fyra och."

• Visa kvartstoner genom att spela på varje kombination av ett antal räkning och ordet "och" Detta innebär att du bör spela en ny fjärdedelsnot på varje nummer och hålla det för längden på numret och ordet "och" Två åttondelar passar inom loppet av en fjärdedelsnot, så Visa åttondelen noterar rytm genom att spela en anteckning på varje nummer och alla förekomster av ordet "och"

• Skriver de olika notvärden på Tom musik papper, så har ditt barn kopiera vad du har skrivit. Införa resten symbolerna som matchar anmärkning värden och förklara att dessa vilar räknas precis som anteckningar. Vara noga med att ange att anteckningar med stjälkar (kvartstoner och åttondelar) bör skrivas på personal med stjälkarna på vänster sida av nothuvudet och pekar ner när anteckningar skrivs på tredje raden av personalen och framför. För anteckningar skrivna under den tredje linjen, gå stjälkar på höger sida notera huvudet och pekar upp.

Tips & varningar

  • Undervisning barn att läsa musik väl kan ta lite övning. Börja med dessa grunderna så att du inte överväldiga dina barn. Kontrollera att han har dessa grunderna under bältet innan du införa mer komplexa ämnen.