Universalclimate.com

Hur man lär sig dator musik anteckningar med tangentbordet

Datorer kan hjälpa dig att lära sig noter och börja förstå grunderna i något instrument. Använder ett piano tillsammans med en dator kan du lära dig instrumentet mer effektivt. Om du inte har ett piano men vill lära dig, kan du lära dig musiknoter med hjälp av tangentbordet från datorn. Även om datorns tangentbord inte exakt härmar pianots tangenter, lär det fortfarande teorin om spela piano. Noter, ackord och skalor på ett piano förblir densamma oavsett hur du spelar det.

Instruktioner

Instruktioner

• Lär dig vilka anteckningar motsvarar vilka tangenter på datorn på webbplatsen Virtual Piano. Tryck på "Main Menu," ligger på mitten på virtual piano. Välj avsnittet "Nyckel bistå Off," att få tillgång till symbolerna på virtual piano som motsvarar deras respektive anteckningar på datorns tangentbord.

• Spela anteckningar på virtual piano genom att trycka på tangenterna på datorn. Varje ton på pianot tilldelas en enskild tangent på tangentbordet. Ta några minuter att bekanta dig med layouten för virtuella piano. Använda den för att öva de låtar du kanske vet eller vill lära dig.

• Användare har lämnat in flera urval låtar för det virtuella pianot. Välj avsnittet "Music Sheets" på huvudmenyn. Klicka och dra ner på utvalda låtar tills du hittar en du vill spela. Noterna representeras av deras respektive bokstav, siffra eller symbol på datorn. Trycka på noterna i följd i lämplig takt att spela låten.