Universalclimate.com

Hur man lär sig Piano flikar

Hur man lär sig Piano flikar

Även om inte används så ofta i pianospel, finns ett system med tabulatur (fliken) tillgänglig för piano-spelare som inte kan läsa traditionell musik. Tabulatur för piano skiljer sig mycket från tabulatur notation specifika till stränginstrument och kräver en grundläggande kunskap om layouten på ett piano att fullt ut förstå och i praktiken. Medan det finns ingen verklig ersättning för att utveckla din förmåga att läsa vanlig musiknotation, ger lärande piano flikar nybörjare att läsa enkla pianomusik med minimal läsförmåga.

Instruktioner

• Bekanta dig med layouten på tangentbordet. Det finns 88 tangenter på en standard piano, som sträcker sig lite över sju musikaliska oktaver. Den lägsta tonen på en piano, spelade på långt till vänster i basklav, är A. Högsta noteringen på ett piano är C. start från vänster, spelar bara vita tangenterna, anteckningarna är A-B-C-D-E-F-G. Dessa anteckningar upprepar om och om igen, hela vägen upp. De svarta tangenterna på pianot har samma namn som de vita tangenterna, förutom att de är skarpa eller platt. Den svarta nyckeln efter en C är C sharp eller D platt, beroende på om du flyttar upp till anteckningen eller tillbaka till anteckningen.

• Bekanta dig med hur dessa anteckningar är märkta. Detta är grunden till förståelsen piano tablature. Den första anteckningen (A) på tangentbordet är A0. Noll betecknar detta är början av piano tangentbordet, med ingen oktav har nåtts. Spela den lägsta A-G och alla journalanteckningar kommer att följas av en nolla. Börjar på A följer en oktav över först (åtta anteckningar högre) och nummer ett, som anger du spelar i det första området som octave. Mellersta C på tangentbordet är C4, vilket betyder att tonen C i den fjärde Oktaven. Den högsta C på tangentbordet är C8, vilket innebär C i den åttonde Oktaven.

• Välja en bit av pianomusik skrivs i piano fliken format. Leta upp små bokstäver. Små bokstäver berätta att spela de vita tangenterna på pianot. Hitta alla versaler. Dessa spelas som kli eller platt. Kombinera dessa brev namn med octave nummer och du vet vad Observera för att spela och i vilken position (oktav) att spela det på tangentbordet.

Exempel: c4-d4-e4-f4-g4-a4-b4-c5.

Ovanstående exempel är piano fliken för C stor skala i den fjärde oktaven (mitten C oktav). Den sista C har en fem efter det eftersom detta börjar femte Oktaven.

• Läs staplade anteckningar som ackord. Piano på fliken är ackorden ofta helt enkelt skrivna i versaler ovan fliken piano, men i vissa fall de är nedtecknade i fliken piano själv. Piano-fliken noterar skriftlig ett ovan den andra säger att du ska spela noterna tillsammans, som ett ackord. Anteckningar skrivna i följd visar anteckningar spelas efter varandra.

Exempel: d4-F4-a4

Exemplet ovan innehåller tonerna i D durackord. F är aktiverade för att indikera det är F skarpa. Övriga två toner är naturliga anteckningar. Om dessa sedlar var staplade, skulle du spela dem tillsammans. Skrivet som i exemplet ovan, spela du dem efter varandra.

Tips & varningar

  • Eventuellt kan du skriva notera namn utan att lägga till en rad bredvid anteckningen. I det här fallet placera octave numret under noteringen den representerar.