Universalclimate.com

Hur man läser en Piano skala

Hur man läser en Piano skala

Läsa en piano skala gör det möjligt för dig att förstå grand personalen och hur det relaterar till tangenterna på pianot. Grand personal gör det möjligt för pianisten att se både på vänster och höger begagnade delar av en skala. Höger hand kommer att spela i klaven och vänster hand i basklav. Lära sig att känna igen dessa clefs och hur du associerar anteckningar med nycklar kommer att läsa en piano skala som möjligt.

Instruktioner

• Läs mer om klaven och hur det relaterar till anteckningar på piano. I linje med personalen stavas E-G-B-D-F och utrymmen stavas F-A-C-E från botten till toppen. Klaven ser ut som en stiliserad G med en slinga de kurvorna runt G-linjen.

• Memorera tonerna i basklav. Basklav raderna stava G-B-D-F-A från botten till toppen. Utrymmena stava A-C-E-G. Basklav ser ut som en stiliserad F och de två prickarna är placerade på vardera sidan av F-linjen.

• Bestäm den första tonen av piano skala som du har att läsa med hjälp av dina kunskaper om Obs namnen i diskant och bas clefs. Mellersta C ligger mellan diskant och bas clefs och har en linje som går genom notehead.

• Läs där mitten C är på piano. Mitten C ligger närmast till mitten av piano och sitter till vänster om uppsättningen av två svarta tangenter.

• Identifiera den första tonen i skalan i förhållande till rätt nyckel på tangentbordet. Tangentbordet har en serie av sju vita och fem svarta nycklar som upprepas varje oktav. Den första vita tangenten startar till vänster om uppsättningen av två svarta tangenter och heter C. start från uppsättning av två svarta tangenter, de svarta tangenterna CISS-, D-sharp, F-sharp, G-sharp och A-sharp.

• Läs piano skala genom att antingen spela tonerna på pianot efter att hitta rätt start planen, eller helt enkelt recitera namnen på noterna för att indikera att du förstår hur man läser skriftliga tomterna.

Tips & varningar

  • De svarta tangenterna kan också vara flats. Till exempel, är en C-sharp också en D-dur; en D-sharp är också en E-dur.
  • Om du vill spela piano skalor ordentligt, köpa en bok som lär ut korrekt fingersättning teknik. Till exempel, en C-dur skala börjar med höger tumme på C. D och E spelas sedan av, respektive, index och middle fingers, medan tummen bilderna under fingrarna att spela F. Skalan fortsätter upp till oktav C med index, mitten, ring och pinky fingrarna.