Universalclimate.com

Hur man läser musik Freeware

Hur man läser musik Freeware

Musik är ett enkelt språk som lätt kan dras av alla. Lära sig läsa musik är ett bra första steg i att lära sig att spela musik, men det är också viktigt för konstnärer att lära på valfri plats i deras musikaliska utveckling. Med lite tid och dessa freeware program, kan du lära dig att läsa musik.

Instruktioner

• Hämta och installera HappyNote. Kör programmet och välj från menyn "Learning" att lära sig läsa musik en anmärkning i taget i maklig takt.

• Hämta och installera Obs Attack. Denna programvara är ett gratis pedagogiska spel program som lär användare att läsa musik. Programmet kan styras av en standard dator tangentbord eller någon MIDI keyboard inmatningsenhet.

• Hämta och kör dra musik. Detta piano spel lär användare hur man läser noter på ett roligt och originellt sätt. Klicka på "Instruktioner" och följa den på skärmen genomgång att börja.