Universalclimate.com

Hur man läser musik på Grand personal

Hur man läser musik på Grand personal

Musik för många typer av instrument, liksom vokalmusik, är ofta skriven på en grand personal. Grand personalen består av en övre och nedre uppsättning fem personal linjer. Den övre är klaven, och de lägre uppsättning är basklav. Dessa två clefs sällskap av hakparenteser som sträcker sig till sidan av clefs. Lära sig läsa en grand personal kan hjälpa till att göra dig en mer mångsidig, kunnig musiker.

Instruktioner

Pitch

• Observera i linje med klaven. Platserna på dessa linjer från botten till toppen är E, G, B, D, F. Vissa människor använder frasen "Varje bra pojke gör Fine" att komma ihåg dessa tomter.

• Titta på utrymmen i klaven. Tomterna från botten till toppen är F, A, C, E. Det är lätt att komma ihåg, sedan bokstäver stava ordet "ansikte."

• Kom ihåg det musikaliska alfabetet för Tomterna som ligger ovanför och nedanför klav personal. Det musikaliska alfabetet kan också hjälpa dig att komma ihåg Tomterna som ligger på personalen.

Anteckningarna i det musikaliska alfabetet är A, B, C, D, E, F, G. Dessa tomter upprepa om och om igen, växlande mellan en linje och ett utrymme, i hela båda bemannar. Planen som är precis under den nedersta raden av klaven är exempelvis D, sedan noteringen på raden är E. Anm ovan E, som är i det första blanksteget är F och så vidare. Anteckningar som är under eller över raderna skrivs ibland på redovisningen linjer. Till exempel mitten C är strax under D, och den har en liten linje som går igenom det (en redovisning linje).

• Lär dig de anteckningar som finns på raderna i basklav. Från botten till toppen, de är G, B, D, F, A.

• Titta på anteckningarna i utrymmen i basklav. De är A, C, E, G.

• Läs anteckningar på redovisningen raderna nedan eller ovanför basklav på samma sätt som du skulle redovisningen linje anteckningar i klaven. Du kan exempelvis skriva mitten C ovanför den översta raden av basklav, men inte röra linjen. Mitten C måste även en linje genom den. Om du skulle skriva en D, skulle det vara ovanför den översta raden i basklav, med en redovisning linje strax under det (eftersom det är strax ovanför mitten C).

• Leta efter kli och lägenheter. En kraftig skrivs som "#", och en platt är skriven som "b." En kraftig bredvid en notering innebär att du spela Obs en halv steg högre. En platt bredvid en notering innebär att du spela Obs en halv steg lägre. Det musikaliska alfabetet med halva steg ingår består av A, A #/ Bb, B, C, C# / Db, D, D #/ Eb, E, F, F #/ Gb, G, G #/ Ab.

Du kan också hitta vilka anteckningar som kommer att vara vassa och platt hela musikstycket genom att titta på nyckeln signaturen i början av ett stycke musik. Nyckeln signaturen har vassa eller platt skyltar på linjer eller utrymmen som överensstämmer med de anteckningar som kommer att spelas skarp eller platt.

Rytm

• Leta efter taktbeteckningen i början av diskant och bas clefs. Taktbeteckningen är ett nummer på en annan, som den 4/4. Högsta siffran anger hur många slag kommer att vara i varje åtgärd. Åtgärderna är uppdelade efter vertikalstreck linjer genom båda clefs.

• Leta efter noterar att får ett beat. Dessa är vanligtvis kvartal anteckningar, och de ser ut som en svart cirkel med en linje (stem) fäst.

• Leta efter noterar att får två beats. Dessa är oftast halv anteckningar. De ser ut som kvartstoner utom cirkeln har en svart kontur och fylls inte med färg.

• Leta efter anteckningar som får fyra takterna. Dessa är oftast hela anteckningar. De ser ut som halv anteckningar (inte fyllas), men de har inte en stam.

• Leta efter noterar att får hälften av ett beat varje. Detta är åttondelar. De ser ut som kvartstoner, förutom att deras stjälkar har en flagga eller är anslutna till varandra.