Universalclimate.com

Hur man läser noter för nybörjare

Hur man läser noter för nybörjare

Lära sig att läsa musik är en färdighet som kan förvärvas i nästan alla åldrar. Avancerad musik kan vara ganska komplexa, är den byggd på en grund av enkla principer. Att känna till grunderna i notläsning och rytmisk notation kommer att låsa upp obegränsade musikaliska möjligheter. Med övning kan kan läsa musik bli så bekväm som läser ord.

Instruktioner

• Bekanta dig med olika typer av anteckningar. Tre mest grundläggande är en fjärdedel anmärkning, halv noterar och hela Obs. En fjärdedelsnot ser ut som en ifylld avlång cirkel med ett skaft som går upp eller ner. En halv anteckning är en öppen cirkel med ett skaft som går upp eller ner. Hela är en öppen cirkel med ingen stam. Vilken typ av notering bestämmer rytmen i musiken. I allmänhet en fjärdedelsnot blir ett beat, en halv anteckning får två beats och en hela anteckning får fyra takterna. Varje typ av har en motsvarande typ av vila, vilket indikerar tystnad för samma tid.

• Använda bildkort till övningarna enkel rytm. Räkna högt och trycker på benet när varje not börjar. Taktbeteckningen, Funna i början av ett stycke musik, berättar antalet slag i varje åtgärd. En åtgärd är utrymmet mellan två vertikala linjer, kallas bar linjer. Högsta antalet taktbeteckningen berättar hur många beats är i varje åtgärd, och botten numrera designerar typ av anmärkning som får en räkna. Om taktbeteckningen är 4/4, skulle räkna upprepas som 1-2-3-4-1-2-3-4.

• Hitta lite musik för typ av instrument som du lär dig att spela. Du kommer att märka att musik är skriven på fem vågräta linjer kallas en personal. Om du använder musik för ett instrument som fiol eller trumpet, skrivs anteckningar på ett enda personal. För piano, två stavar ansluta och kallas en grand personal. I början av personalen finns det en klav, som bestämmer vilka linjer och utrymmen för personal medelvärdet. De två vanligaste clefs är diskant, eller G klav, och bas eller F-klav.

• Märke hur tonerna skrivs på personalen. Anteckningar är antingen på en linje, med linjen skär mitten av notera cirkeln, eller i ett utrymme, med anmärkning cirkel mellan raderna. Anteckningar nedanför och ovanför personal anses utrymme anteckningar. Små horisontella linjer, kallas redovisningen linjer, kan läggas över eller under personal för att skapa ytterligare rader och utrymmen för anteckningar som är högre eller lägre än personalen.

• Lär dig hur musik alfabetet fungerar. Den består av åtta bokstäver som är tilldelade en viss pitch--A, B, C, D, E, F och G. Efter G, anteckningar börjar upprepa en oktav högre på A igen. Anteckningar kallas inte av alla andra bokstäver.

• Förstå hur personalen avser alfabetet. Varje linje eller utrymme tilldelas en bokstav. Gå upp skalan, följer noter en linje-utrymme-line-space mönster. Till exempel i klav är lägsta linjen E och F i rymden, G på nästa rad, A i nästa plats och så vidare.

Det finns flera minnet tricks att hjälpa musik elever minns linjer och utrymmen. För klav är raderna börjar längst E, G, B, D, F, eller varje bra pojke gör fina. Utrymmena är F, A, C, E, som stavas ordet "ansikte." För basklav, linjerna börjar längst är G, B, D, F, A, eller bra pojkar göra bra alltid. Utrymmena är A, C, E, G eller alla kor äter gräs. Använda flash-kort med enstaka anteckningar om en personal till praktiken erkänner noterna. Börja med bara linjer eller bara utrymmen och gradvis kombinera dem tills du kan komma ihåg alla anteckningar på personalen. Lägg sedan till anteckningar som är en och två redovisningen linjer över och under personal.

• Kontrollera din taktbeteckning och räkna igenom rytmen i låten först när man närmar sig ett nytt musikstycke. Visuellt kontrollera noterna för att se till att de är alla i en rad du känner igen. När du har bekantat dig med musik mentalt, försök att läsa igenom det med instrumentet.

Tips & varningar

  • Anmäla dig till musiklektioner för ditt instrument val. En lärare kommer att kunna instruera dig i detaljerna i teknik och grepp för varje ton.
  • Att vara bekväm med att läsa musik tar tid. Använda flashcard övningar och öva läsa enkel musik ofta för att förbättra dina färdigheter.
  • Skriva musik kan vara en av de bästa sätten att stelna begrepp. Skaffa lite notpapper och praxis ritning anteckningar på rätt ställen.