Universalclimate.com

Hur man läser Piano flikar

Piano flikar är ett sätt att läsa musik utan att behöva titta på eller använda manuskript papper. Piano flikar kan användas för piano nybörjare som inte vet hur man läser noter och är också till hjälp i lärande hur att spela musik på instrument som inte spela ut notblad, som bas, gitarr eller trummor.

Instruktioner

• Titta på exemplet nedan en gemensam låt, "Maria hade en liten lamm." Detta är hur en traditionell piano fliken linje skrivs: 4|e--dc-d-|e-e-e---|d-d-d---|e-g-g---|.

• Spela denna låt genom att starta på den fjärde Oktaven av tangentbordet. Det är vad "4" representerar början av raden i steg 1. Dessa siffror kommer att berätta vilken oktav att spela i början med lägsta "c" på tangentbordet.

• Räkna slår i varje åtgärd. Varje streck markerar är ett halvt steg och läses som "en och två och" och så vidare. Börjar på "e" på första raden och räkna varje not och streck markerar. Ta del av de horisontella linjerna. Dessa linjer separat varje åtgärd så när man räknar bindestreck och bokstäverna hittar du att raden ovan har fyra räknas för varje åtgärd.

• Läs breven i exemplet ovan som noterar du kommer att spela. Varje bokstav i ett piano flik representerar exakt anteckningen. Piano flikar skildra inte platta anteckningar, men varje versal ser du kommer att representera en skarp ton. En låt med ett B-lägenheten skulle läsa som en A-som representerar en A-sharp not. Likaså skulle en CISS-anteckning skrivas som "C."

Tips & varningar

  • När du vet grunderna i piano flikar, kan du börja läsa mer än en rad i taget. Om du ser flikar som har två rader skrivna ovanpå en annan med olika nummer, är det en flik för att spela med båda händerna. Raden med flest, allmänt överst, kommer att vara för höger hand medan den andra linjen är för vänster.
  • Mer avancerade flikarna kommer att ha flera rader alla börjar med samma nummer. Dessa flikar är för att spela mer än en ton i taget med samma hand.