Universalclimate.com

Hur man läser pianomusik för barn

Hur man läser pianomusik för barn

Lära sig att spela piano och läsa musik tar tid och engagemang. De flesta människor sätter år av övning att behärska denna färdighet. Läsa musik, dock behöver inte vara en olöslig gåta. Det finns två grundläggande delar till förståelse pianomusik. Rytm förklarar varför några anteckningar har stjälkar och andra inte. Att veta hur man läser noter förklarar varför de är alla över sidan.

Instruktioner

Rytm

• Läs mer om taktarter. Alla pianomusik har en tilldelad tid signatur som talar om beat. De flesta musik skriven idag är i 4/4 tid, vilket innebär att det finns fyra slag per åtgärd och en fjärdedelsnot är lika med ett beat. I 3/4 tid finns det tre slag per åtgärd.

• Läs mer om notvärden. Som nämnts ovan, i de flesta musik skriven för barn, mottar en fjärdedelsnot (fast punkt med en stjälk) en beat, eller en räkna. En halv anteckning (öppen punkt med en stjälk) erhåller två beats och en hela anteckning (öppen dot) får fyra takterna.

• Lära sig att räkna beats. I 4/4 tid finns det fyra slag per åtgärd. Dessa beats räknas en, två, tre, fyra. En kombination av anteckningar kan användas så länge som det lägger till upp till fyra takterna. Du kan till exempel ha två kvartal anteckningar och en halv anteckning, eller en fjärdedelsnot, hälften Obs och en annan fjärdedelsnot eller bara en hela Obs.

Obs behandlingen

• Räkna ut din start anteckning. Du behöver inte veta varje ton på personalen, men om du vet några, du kan räkna ut resten av dem. I klav bokstavera utrymme noterna ansikte. Börja på F ovan mitten C, gå till A över F, då C en oktav över mitten C och slutligen E över det C. I basklav, utrymme noterna säger (start längst ned) "Alla kor äter gräs." G för gräs är en nedan mitten C och C är en oktav under mitten C.

• Avgöra om nästa anteckning är samma eller olika. Om det är samma, spela det och gå vidare i din musik. Om det är olika, sedan gå vidare till steg 3.

• Avgöra om anteckningarna går upp eller ner. När anteckningarna går upp mot toppen av personalen, rör de sig mot höger om tangentbordet. Noterna gå ner personalen, går de motsvarande ner tangentbordet till lägre graderna på vänster sida.

• Bestäm intervallet mellan tonerna. Anteckningar skrivna på personalen ibland intensifiera det musikaliska alfabetet, kommer från linje att utrymme till linje, eller E-F till G. Dessa kallas sekunder. Andra gånger, hoppa noterar upp musikaliska alfabetet, från rymden till rymden eller F till A. Detta kallas en tredje. Ibland, hoppar noterna två nycklar, som från ö till A. Detta är en fjärde. En femte hoppar tre nycklar och skulle gå från E till B. Alla tillsammans, kallas dessa intervall.

Tips & varningar

  • Räknar högt hjälper dig att fokusera och hålla en stadig rytm.
  • Kom ihåg dessa tre frågor:
  • 1--är not samma eller olika?
  • 2--går det upp eller ner?
  • 3--vad är intervallet?
  • Korrekt spela piano verkligen tar år av praxis och hängivenhet. Att hitta en ansedd lärare i ditt område är nödvändigt att behärska denna färdighet.