Universalclimate.com

Hur man läser tangentbord Sheet Music

Läsa musik kan kännas så skrämmande från början som första lära sig att läsa en bok; Det är ju ett nytt språk. Genom att ta försiktiga steg, kommer du dock att kunna förstå och utföra anteckningar på ett piano noter. Efter assimilera metoderna, kommer du att kunna sitta ner och tolka musik som om recitera högt från en tidning.

Instruktioner

Personalen linjer och klaver

• Öppna en bit av noter och titta på de fem personal rader som innehåller noter och alla andra musikaliska symboler. Förstå personal raderna som ryggraden i noter, där alla notskrift skrivs ut.

• Titta till vänster om personalen att se klav, som är där alla högra anteckningar kommer att gå, med några få undantag av vänster hand spela över rätten. Klaven liknar en kursiv "Svensson"

• Under klaven är basklav där de vänstra anteckningarna finns. Vet att alla basen noterar deras stjälkar pekade nedåt i stället för diskant anteckningar med stjälkar pekade upp. Basklav ser ut som ett större komma med ett kolon till sin rätt.

• Lär dig att memorera Obs raderna för klav och basklav. Prova den mnemonic enheten av "Every bra pojke gör Fine" för noterna E, G, B, D, F på raderna i diskanten och "Ansikte" för anteckningar i områdena mellan raderna. Använd "Bra pojkar göra fina alltid" för basklav linjer och "Alla kor äter gräs" för utrymmen.

Tid och nyckeln signatur

• Ta en titt på de två numren du se staplade tillsammans till vänster om varje clef, uttryckt som ett bråk. Högsta siffran anger hur många slag du får i en åtgärd, och den nedre nummer visar värdet av anteckningarna i en åtgärd. En 4/4 tid innebär fyra takterna till åtgärden med kvartstoner. 6/8 gången skulle innebära sex åttondelar per åtgärd.

• Se för nyckeln signaturen som en serie av lägenheter eller vassa föremål staplas tillsammans direkt till höger om taktbeteckningen. Studera de olika tonarter noggrant för att förstå och utveckla en naturlig samhörighet med nyckeln-av vilken låt som helst.

• Lär dig de grundläggande tonarter först. En skarp indikerar nyckeln i G-dur eller E-moll, och en platt anger antingen F-dur eller D-moll. Hitta någon mindre nyckel genom att räkna tre toner från stora motsvarande. C-dur för underåriga skulle vara det mest grundläggande exemplet utan lägenheter eller vassa föremål.

• Avgöra om en låt i en större eller mindre nyckel genom att titta på den sista anmärkningen till en sång. Om låten slutar på en mindre anteckning, sedan vet du låten startar i en mindre nyckel. Bli effektiv, dock i dechiffrera mellan dur och moll från låtens första ackord och under viktiga övergångar genom hela sången.

Notvärden och namn

• Läsa noter notblad noggrant och förstå skillnaden mellan en fjärdedelsnot, en åttonde Obs, en halv anteckning och en hela anteckning. En fjärdedelsnot får i takt med "1" en åttondelen noterar blir halv ett beat "1," en halv Observera blir "2" beats, och en hela Obs blir "4" beats.

• Lära sig bokstäverna namnen på varje ton i en skala. Memorera skalan. Observera att efter G, skalan börjar igen på A.

• Assimilera octave skalan som C, D, E, F, G, A, B, C. vet att en av dem påpekar kan antingen vara en vass eller en platt beroende på nyckeln signaturen.

Andra symboler

• Bli bekant med många av de musikaliska symboler som anger dynamics och vilar i musik.

• Förstå loopas linjer över ett antal kommentarer som legato för smidig passager och prickade anteckningar som staccato för korta, tydliga passager. Leta efter morot raderna i crescendo och decrescendo, och en symbol för en vila som tar beat värdet av en anteckning.

• Känna igen de symboler som representerar dynamics och tempo i noter. F för fortissimo betyder högt och P för pianissimo betyder mjuk. Lär dig italienska villkoren för tempo markeringar, som "allegro" för snabba och "lento" för mycket långsam. Ibland ser du vanlig engelska i pop notblad intron att beskriva tempo.

Tips & varningar

  • Var noga med att lägga till pianolektioner i ditt liv och budget plan så du kan lära dig mer komplexa Detaljer för hur man läser noter.
  • Hitta en ansedd pianolärare genom din lokala musikaffär, via telefonboken, eller via privata kontakter.
  • Om du inte har råd med lektioner, är många böcker på marknaden som berätta hur du läsa musik. Se resurs i botten för en prisvärd pocketbok med steg för steg.