Universalclimate.com

Hur man läser Tap Sheet Music

Många musiker dras för att knacka på dans för dess suggestiva rytmer och lyriska display. Om du har nyligen utvecklat ett intresse för steppdans men tycker musiknotation svårt att förstå, kommer du vara glad att lära sig att det finns ett antal fritt tillgängliga resurser för att avmystifiera mycket av jargongen. Peka på musik och notation är starkt beroende stenografi och förkortningen att förmedla en hel del information i ett litet utrymme. När du är bekant med grundläggande notation, läsande tap musik blir mycket lättare.

Instruktioner

• Bekanta dig med grundläggande steg och kombinationer som används i tap dancing. Även de mest komplexa rutiner består genom en kombination av många enklare steg.

• Förstå skillnaden mellan en "tå" och en "klack". Dessa drag kan låta ganska utbytbara, men grunden till många av de rytmiska ljud som genereras i tap musik. En tå är ett steg som lämnar hälen på marken medan knacka på tån. Dess stenografi notation är "till," en klack är ett steg som använder hälen kranen för att generera olika strejk. Stenografi texten för en klack är "h."

• Förstå skillnaden mellan en "stämpel" och en "stomp." Dessa två termer är ofta en stor källa till förvirring för nya dansare eller ackompanjatör, men är faktiskt ganska lätt att skilja. En stämpel är en handfallen stämpel på marken i vilka båda kranar på den dansare sko hit marken samtidigt med vikt på benet bakom det. Texten för en stämpel är "x". En stomp är ett steg i som dansare dansar sin fot på marken lätt med mer betoning på hälen än tån. Den har en något annorlunda klang och är nedtecknade med bokstaven "o".

• Lär sig känna igen en "gräva tå" och en "touch". Dessa steg har mindre beskrivande namn och kanske inte är omedelbart uppenbart att någon försöker läsa tap musik. En gräva tå är en två-stegs flytta där dansaren gräver sin häl i golvet och sedan kranar hennes tå till marken. Det har en mycket igenkännlig kadens och använder notationen "dto" i tap musik. Touch är en vanligt enkelknacka steg som använder endast en av de två knackningarna på den dansare skor. Det utförs av en dansare lätt och snabbt trycka kulan på hennes fot till marken och sedan ta bort det snabbt. Texten för en touch är "tch."

• Skilja mellan en "hoppa" "hoppa", och "hop". Dessa tre steg alla utnyttja den dansare luftburna fart, men göra det på olika sätt. Ett hopp är en enkel steg i som dansare hoppar från bollar av båda fötterna och sedan landar med endast tån kranar på hans skor. Det är nedtecknade av bokstaven "j". Ett steg är en bunden från kulan på ena foten kulan på den andra. Rörelse är något som jogging, och det ger en snabb, men ändå rungande ljud. Texten för ett språng är "le." En hop är precis som ett hopp, men använder endast en fot. Dansaren enkelt hoppar av av och landar på bollen av en enda fot. Det är nedtecknade med bokstäverna "ho."

• Kombinera kunskap om dessa nio grundläggande steg för att ta itu med de flesta nybörjare tap notblad. Det finns många fler tap åtgärder än skulle kunna ingå i denna artikel, utgör stegen grunden för tidig steppdans.