Universalclimate.com

Hur man löser ekvationssystemet Online

Ekvationssystemet är två eller flera ekvationer med flera variabler. En lösning av de ekvationerna är en uppsättning av variabler som samtidigt uppfyller alla ekvationer. Att få en sådan lösning är en omständlig och tidskrävande process om gjort för hand. Tillgängliga online resurser kan du direkt få en lösning för två samtidiga linjära ekvationer.Linjära ekvationer kan skrivna på standardformuläret soma1X + b1Y = c1; a2X + b2Y = c2. Förkortning: a1, a2, b1, b2, c1 och c2 är kända koefficienter i ekvationer, och "X" och "Y" är variabler.Som ett exempel, få lösningen för ekvationerna 5 X-7Y = 31 och -4 X + 3Y =-17.

Instruktioner

• Öppna webbläsaren och gå till equation solver webbsida på hellam.net/algebra/simul1.html.

• Ange den första ekvationen koefficienter ("a1", "b1" och "c1") i den första raden i rutorna från vänster till höger.I vårt exempel skulle det nummer 5, -7 och 31.

• Ange den andra ekvationen koefficienter ("a2", "b2" och "c2") i den andra raden rutor från vänster till höger.I vårt exempel, skulle det vara nummer -4, 3 och -17.

• Klicka på knappen "Lösa det" och Läs lösningen i rutorna bredvid "x =" och "y =."I vårt exempel, skulle du få "x = 2" och "y =-3". Obs: du kan behöva resultaten.