Universalclimate.com

Hur man löser samuraj Sudoku

En samuraj Sudoku pussel består av fem överlappande Sudoku stödraster. Det följer samma regler som en vanlig Sudoku, men du måste se till att de andra fem Sudoku pussel, inklusive överlappande bitar, samverkande block, kolumner och rader, är perfekta. I en Sudoku pussel, måste varje rad, kolumn och block eller var och en av fem gallren innehålla siffrorna ett till nio, enligt webbplatsen Samurai Sudoku Online. Samurai Sudoku ger hjärnan en mental träning.

Instruktioner

• Fyll i pusslet. Använd nummer ett genom nio för att slutföra pussel. När du använder flera i tre av tre nät kommer använda du inte det samma nummer i nio av nio rader eller kolumner.

• Tänka logiskt. Inte antar att samtidigt försöka slutföra samurai Sudoku, eftersom gissar kommer att leda till misstag och funderar över. Bara ange ett nummer när du är säker på att det är korrekt.

• Lösa hela pussel. Försök inte att lösa varje av de fem girds själva. Titta på alla fem rutnät och lösa samurai Sudoku som helhet.

• Komplett nät som är nästan full. Tre av tre nät som nästan är klar är det enklaste att slutföra, eftersom du har färre nummer att välja mellan. Först slutföra dessa nät.

• Leta efter nummer som visas ofta. Det är lättare att placera dessa siffror, eftersom det finns färre av dem att placera. Försök att hitta där dessa täta nummer ska gå.