Universalclimate.com

Hur man mäter en aktiv sond med en RF-detektor

Du kan använda en köttermometer för att mäta en aktiv sond med radiofrekvenser eller RF, detektor. RF detektorer Visa energifält i en mängd olika sätt. De har två delar: en sond som plockar upp energiområdet och en display som visar förekomsten av energiområdet. Vissa RF detektorer har båda delarna i en enda enhet, medan andra Anslut sonden bildskärm med en tråd. Displayalternativen varierar också med olika modeller, från en enkel ton i närvaro av ett elektriskt fält till en numerisk avläsning.

Instruktioner

• Aktivera RF detektorn. Håll sonden bredvid televisionen att kontrollera avläsning av mätaren. TV-apparater har ett stort elektromagnetiska fält och gör det lätt att se avläsningen.

• Aktivera den digital köttermometer.

• Att hålla RF detektorn bredvid sonden kött termometerns sond. Observera den RF avläsningen.

• Håll sond RF detektorn intill den analoga köttermometer sond. Eftersom den använder mekaniska metoder för att mäta temperatur, finns det inget elektriskt fält. Notera avsaknaden av resultaten.

Tips & varningar

  • Använd den här metoden för att testa de elektriska fälten i en mängd olika elektriska, digital och magnetiska sonder.