Universalclimate.com

Hur man mäter höjden av en kraftledning

Det finns tillfällen när du behöver för att mäta höjden på något, men du kan inte få till toppen att använda ett måttband. Även att höja polack mäter 14 fot över marken under en kraftledning kan ha fatala konsekvenser om en olycka skulle inträffa. Om du vet hur långt du är från en punkt direkt under kraftledningen, och vinkeln från horisontalplanet till linje när du ser på det, kan du använda grundläggande trigonometri för att beräkna höjden.

Instruktioner

• Står direkt under kraftledningen. Mäta 200 fötter längs marken vinkelrätt mot kraftledningen. Står längre efter det uppmätta avståndet, inför kraftledningen.

• Med båda ögonen öppna, titta på den högsta punkten av kraftledningen. Observera lutningsmätare läser igenom linsen med det andra ögat. När lutningsmätare åsynen pekar direkt på kraftledningen, spela in vinkeln visas av lutningsmätaren. Bokföra värdet. Upprepa två gånger mer, och ta medelvärdet av de tre avläsningarna.

• Beräkna höjden av kraftledningen med hjälp av formeln: höjd = ((avståndet från linjen multiplicerat beröringsen av vinkeln) plus höjden på lutningsmätare över marken). Om avståndet till punkten under fodra är 200 fot, vinkeln är 40 grader, och klinometer är 5 fot över marken, höjden är exempelvis (200 x 0.8391) + 5 eller 172.82 fötter.

Tips & varningar

  • Du kan gå alla avstånd från linjen innan du gör dina mått, men noggrannheten förbättras när det uppmätta avståndet ger en vinkel nära 45 grader. Noggrannhet är värst när vinkeln närmar sig 90 grader eller är nära noll grader.
  • Kom ihåg att lägga till höjden över marken i lutningsmätaren.
  • Om du mäter från en högre eller lägre än marken under raden, minns för höjdskillnaden i de slutliga beräkningarna.
  • Inte fungera under kraftledningar i ogynnsamma förhållanden som åskväder, regn och starka vindar.
  • Försök aldrig att direkt mäta höjden på en kraftledning.