Universalclimate.com

Hur man mäter med en manuell lins

Mätning en bild är processen för att fastställa rätt slutartid och bländare som krävs för att skapa en väl exponerad bild. Många av dagens kameror har automatisk linser som justerar deras bländaren för att matcha kamerans interna mätare. Äldre manuella objektiv måste anpassas för hand varje gång ljuset i fotografi ändringarna. Bländaren på en lins hänvisar till öppningen inuti objektivet där ljuset passerar genom.

Instruktioner

• Aktivera slutartid ratten för att matcha hastigheten på den film som laddas in i kameran. Om du använder en digital kamera, stänga slutartid ratten för att matcha inställningen ISO (ljuskänslighet) du ställa in din kamera till. Om du ställer in ISO 100, slå sedan slutartid ratten till 100 eller den närmaste inställningen.

• Hålla kameran som har den manuella objektiv fäst vid den till ögat och titta genom sökaren. Beroende på vilken typ av kamera du använder, antingen måste du trycker på avtryckaren något för att aktivera ljusmätaren eller det blir redan på.

• Läsa siffrorna över botten av sökaren. Beroende på din kamera visar ljus mätaren den bländare som behövs för att matcha slutartiden du valt. Om du skjuter utanför på en dag, kommer att bländare numret vara runt f16.

• Ta kameran från ögat letar bländarring på ditt objektiv och vrid ringen till nummer 16 eller vad numret är att läsa i sökaren. Du har nu mäts och ange den manuella objektivet att ta en korrekt exponerad bild.