Universalclimate.com

Hur man mäter mekaniska fördelarna med skruvar

Hur man mäter mekaniska fördelarna med skruvar

En skruv är en av de "enkla maskinerna", en kategori som innefattar sådana användbara produkter som spaken och remskivan. Varje enkel maskin har några sätt att arbeta enklare, vanligtvis genom att öka avståndet eller omfattningen av en kraft. Den faktor som maskinen ökar kraften kallas mekanisk fördel, som är helt enkelt förhållandet mellan produktionen kraft att mata in kraft. För en skruv beror mekanisk fördel på graden av trådar och omkretsen på huvudet.

Instruktioner

• Mät diametern på den skruvhuvudet. Diametern är avståndet från en punkt på cirkeln till en annan punkt på cirkeln går genom mitten av cirkeln. Som ett exempel är diametern på skruven 0.2 inches.

• Multiplicera diametern med 3,14 att hitta omkrets. I exempel omkrets = 0.2 inches x 3,14 = 0.628 tum.

• Håll en linjal bredvid trådarna i skruven och räkna hur många trådar är en tum. Om skruven är mindre än en tum lång, mäta hela längden på skruven och räkna det totala antalet trådar.

• Dela en av antalet trådar du räknat, längden på skruven i stället för en om skruven är kortare än en tum. Detta säger du avståndet mellan trådar, kallas den "pitch". I exempel skruven, finns 24 trådar i en tum, så pitch = 1 / 24 =.042.

• Dela omkretsen på huvudet av planen. Detta är formeln för mekanisk fördel (MA) för en skruv: MA = omkrets / pitch. För exempel skruven, MA = 0.628 /.042 = 14.95.

Tips & varningar

  • Mekaniska fördelen med skruven själv är inte mycket viktigt, eftersom du vanligtvis använd en skruvmejsel för att köra skruven. Detta ökar den mekaniska fördelen. För att bestämma den faktiska mekanisk fördelen, använda skruvmejsel handtaget i stället för omkretsen av den skruvhuvudet omkrets.