Universalclimate.com

Hur man mäter transistorer

Transistorer är elektroniska enheter tillverkade av halvledare som kisel eller germanium. De kan förstärka elektriska signaler eller fungera som växlar för strömflödet. Bipolära transistorer är mest populära. De har tre halvledare lager med leder. En liten ström och spänning genom den mellersta lagret, som kallas basen, kontrollerar strömflödet genom sändaren och samlare lager.

Parametern används för att representera beloppet av nuvarande förstärkning kallas vinsten. Det symboliseras av beta eller hfe. Använda en digital multimeter för att mäta vinsten ur krets.

Instruktioner

• Identifiera vilka leder på transistorn är base, sändaren och samlare. Använd databladet för detta.

• Aktivera till multimeter och vrid vredet till antingen PNP eller NPN transistor inställning. Detta kan anges genom transistorn typ och bokstäverna "hfe".

• Leta upp transistorn skårorna på multimetern höljet. Dessa kan vara hål märkt med en bokstav för varje terminalerna. Till exempel sändaren är märkt "E"

• Sätt försiktigt in transistorn i multimeter. Transistorn leder måste motsvara den korrekt öppningen och transistorn måste vara i fast nog att göra kontakt.

• Bokföra värdet av hfe som visas på displayen. Detta värde kommer att vara i intervallet som har angetts på databladet. Intervallet för 2N3904 är exempelvis 100 till 300. Din multimeter kanske läst 194, vilket är inom godkända parametrar.

Tips & varningar

  • Transistorer är mycket känsliga. Var försiktig när du drar leads isär för att ta mätning eller komponenten kommer att bryta.