Universalclimate.com

Hur man rita bilder med hjälp av en TI-84 miniräknare

Hur man rita bilder med hjälp av en TI-84 miniräknare

TI-84 kalkylatorn är en avancerad maskin som vanligen används i både klassrum och arbetsrum för att göra hög nivå uträkningar. TI-84 är mångfacetterad och kan köra en mängd andra program. Medan vissa kan välja för att ladda spel och andra program från webben, levereras TI-84 redan med några icke-matematiska funktioner som du kan använda. En av dem är möjligheten att rita bilder med TI-84.

Instruktioner

• Slå på din TI-84 kalkylator och tryck på "Rensa".

• Knacka på "2" och "Dra" om du vill visa Rita-menyn.

• Välj "Penna" visas menyn för att välja funktionen fri form ritning.

• Använd piltangenterna för att flytta markören över skärmen och dra din bild.

• Tryck "2" och "Rita" och välj "ClrDraw" från alternativmenyn radera din bild och börja om.

Tips & varningar

  • Att trycka på "2" och "Rita" öppnar menyn draw, som har en mängd förutbestämd alternativ att välja på förutom verktyget penna.
  • Ritning över diagram kommer att förändra dina data.