Universalclimate.com

Hur man ska bemöta ett personligt hot

Ta emot ett personligt hot är aldrig en trevlig upplevelse, oavsett om hotet blev provocerad eller inte. Svarar felaktigt på ett hot kan öka sannolikheten att på personen eller gruppen som gör hot faktiskt utför hotet. Dock oavsett om hotet kommer i form av ett brev, telefonsamtal, e-post eller personligen, kan en informerad reaktion på situationen hjälpa dig att undvika fara och även eventuellt diffus situationen.

Instruktioner

• Behålla lugnet. Svara med argument, en förhöjd röst eller ömsesidiga hot bara eskalerar situationen och öka möjligheten att du faktiskt är skadat. Bör du också undvika personangrepp av något slag.

• Ring för akut hjälp när det behövs. Det är bättre att missta sig på sidan av försiktighet och kontakta din lokala brottsbekämpande myndigheter när du känner att hotet är verklig och överhängande. Ta miljöhoten på allvar och snabbt utvärdera dem för att avgöra om polisens ingripande är nödvändig.

• Vara medveten om din omgivning. Beroende på om hotet är och vilken form den kommer, kan du behöva söka skydd eller flytta till en ny plats. Till exempel kan ett hot gjorde ansikte mot ansikte du behöva dra sig tillbaka till en granne eller närliggande företag att undvika skada.

• Samla så mycket information du kan om hotet. Detta gäller särskilt för brev - och telefon-baserade hot. Märk ut datum, tid, plats och vad som sägs. Denna information kan behövas om polisen blir inblandad. Anteckna denna information på ett säkert ställe som du kan enkelt få.