Universalclimate.com

Hur man ska tolka Chi Square resultat

Chi-Square är en metod för statistisk analys utvärdering av godhet-av-passform mellan värdena i din insamling av data jämfört med vad resultatet skulle bli om chans ensam var verksamma. Genom att jämföra de observerade och förväntade värden, statistiker kan avgöra om två variabler är kopplade. Det är viktigt att undersöka det observerade värdet, det förväntade värdet, chi-square värdet för varje cell, övergripande chi-square värdet och p-värde vid tolkning chi-square resultat.

Instruktioner

• Organisera de värden som erhålls i din insamling av data i tabellform, rader/kolumner. I det här exemplet ombedd du 600 olika människor som tre kandidater de skulle rösta på i det kommande valet. Kolumnerna vore omröstning/inte omröstningen och raderna skulle vara en kandidat, kandidat två och kandidat tre. Data skulle se ut enligt följande:

Kandidat en / rösta = 100

Kandidat en/inte rösta = 100

Kandidat två / rösta = 200

Kandidat två/inte rösta = 100

Kandidat tre / rösta = 50

Kandidat tre/inte rösta = 50

• Beräkna det förväntade värdet eller det värde som du skulle få om variabler kandidat och väljare preferensen inte förknippades. Formeln är: radsummor multiplicerad med kolumnen totalt, dividerat med totala antalet observationer. I det här exemplet:

Kandidat en / omröstning: (200 x 350) / 600 = 116.67

Kandidat en/inte rösta: (200 x 250) / 600 = 83,33

Efter en liknande logik andra förväntade beräkningarna skulle vara:

Kandidat två / rösta = 175.00

Kandidat två/inte rösta = 125.00

Kandidat tre / rösta = 58.33

Kandidat tre/inte rösta = 41.67

• Beräkna chi-square för varje enskild sex data med hjälp av formeln: (observerade--förväntat värde) ^ 2/förväntat värde. I det här exemplet:

Kandidat en / omröstning: (100--116.67)^2/116.67= 2,38

Kandidat två / omröstning: (200--175) ^ 2/175 = 3,57

Kandidat tre / omröstning: (50--58.33)^2/58.33 = 1,19

Efter liknande logik skulle de övriga värdena vara:

Kandidat en/inte rösta = 3,33

Kandidat två/inte rösta = 5,00

Kandidat tre/inte rösta = 1,67

• Beräkna en total chi-square genom att lägga upp chi-square värdet för varje enskild cell. I det här exemplet skulle värdet vara 17.14.

• Beräkna frihetsgraderna genom att det totala antalet rader minus ett. I detta exempel 3-1 = 2 så finns det 2 grader av frihet.

• Välj en alpha-nivå. I de flesta fall väljs.05 eftersom det innebär att om du upprepade data insamling processen 100 gånger på olika människor, skulle du få ett falskt positivt bara fem gånger, vilket är mycket låg.

• Markera med en chi-square tabell frihetsgrader till vänster och Alfanivån över toppen för att få ett Chi-två-värde som skulle bli betydande. Valfritt antal vid eller över chi-square värdet i tabellen sägs vara betydande. I det här exemplet är chi-square värdet i tabellen är 5,99 och den erhållna chi-square är större än detta på 17.14, så chi-square värdet för detta exempel är betydande, vilket betyder att kandidaten som variabler och väljarnas preferenser är kopplade.

• Skriva att dina resultat var betydande, inklusive totala stickprovsstorleken, antalet frihetsgrader, faktiska chi-värdet i dina resultat och Alfanivån används. Du kan ange: kandidat och väljarnas preferenser var signifikant associerade, n = 600, df = 2, Chi-kvadrat = 17.14, p. <.05.

• Obs gruppen med det högsta enskilda chi-square värdet, i det här exemplet kandidat två/inte rösta. Detta resultat innebär att betydligt färre människor sade de inte skulle rösta för kandidat två än vad förväntas av en slump ensam.