Universalclimate.com

Hur man skapar en havskatt damm

Hur man skapar en havskatt damm. En havskatt damm kan ge friluftsliv samt en stadig tillförsel av färsk fisk för att äta. En havskatt damm som hålls på låg till måttlig lagring och utfodring nivåer kan hanteras med liten ansträngning. Läs vidare för att läsa mer.

Instruktioner

• Förbered dammen. Du kan bygga en ny damm eller konvertera en befintlig. Det måste ha en tillräcklig vattentäkt, och en akut bräddavlopp eller tomtgränsen avlopp. Havskatt kan inte göra bra i dammar omgiven av för många djur, odlade fält och industriella anläggningar som släpper ut föroreningar i vattendelare. Brunnar och vatten från bäckar eller andra dammar kan också användas som en vattentäkt.

• Styra andra fiskarter. Havskatt trivs bäst ensam, och andra fisk arter ökar risken för sjukdom. Använd en godkänd fisk bekämpningsmedel för att bli av med oönskad fisk.

• Gödsla dammen vid behov. Gödselmedel bör tillämpas baserat på vattnets klarhet. Utför vatten kontrollera vattenkvaliteten.

• Förebygga och kontrollera vattenlevande ogräs. Bygga damm så att bankerna har en brant sluttning, sedan gödslar och bunkra med triploid gräskarp på kontroll ogräs.

• Har ett jordprov analyseras för att avgöra om du behöver lägga till kalk och om så är fallet, hur mycket som behövs.

• Lager damm under sval temperatur på 100 till 150 havskatt per tunnland.

• Mata kattfisk insekter, små fiskar, ruttnande organiskt material och växtmaterial, och kommersiellt formulerade pellet feeds.

• Kontroll lek genom att lägga till några bas för att eliminera fingerling havskatt. Lek kan leda till problem med trängsel och sjukdom.

• Övervaka vattenkvaliteten och kolla fisk för sjukdomen ofta. Leta efter förändringar i vatten färg och utfodring beteende, oberäkneligt simning och fisk ligga i grunt vatten eller på ytan. Kolla fisk för sår och ovanliga skalan villkor. Om du ser problem, ta vattenprov och några symtomatisk fisk till en fisk sjukdom teknikerns.