Universalclimate.com

Hur man skapar en upphöjd 3D-bild från en linjeritning

Teckningar skildrar tredimensionella bilder på en plan yta, men några kanske föredrar att ha dessa bilder som sträcker sig in i rundan, blir skulptur. En antik skulptural metod kallas basrelief använder teckningar att avgränsa skulpturala former på en djup yta. En skulptören mejslar bort överflödigt material från Relief, lämnar tredimensionella strukturer inom en ram av det ursprungliga materialet. Även om basrelief var traditionellt mejslad i sten och trä, kan moderna material och verktyg, såsom skum och roterande verktyg, användas, i stället.

Instruktioner

• Rita eller projicera din teckning på panelen trä eller skum. Använda pennanteckningar för stark, mycket synliga linjer.

• Ta bort grova överskott från den panel Relief med en roterande verktyg eller mejsel. Se till att formgivningen i din ritning och design drabbas inte av utformningen.

• Rista bildar av din tredimensionell scen med roterande verktyg och hantverk kniven. Långsamt och försiktigt, skulptera materialet och inte tas bort för mycket--reparation av fattiga hantverk är svårt och tidskrävande.

• Titta på Relief från olika vinklar att hitta ofullständig områden och inkonsekvenser som du rista bildar in i materialet.

• Sand skulptural form med roterande verktyg och sandpapper för att jämna ytor på Relief. Arbetet långsamt för att undvika misstag.

• Sand lättnad med super fint sandpapper att putsa ytan av din tredimensionell bild.